فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دسته: سنگر فرماندهی

سردار سلامی

? سردار سلامی فرمانده کل سپاه : منطقه به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکایی‌ها تبدیل شده است . ?حوادث روزهای اخیر هم حجم واقعی قدرت دشمن را آشکار کرد. ?در آینده نزدیک شاهد شکست پایه‌های این قدرت بظاهر بزرگ خواهیم بود . ? آنها...

ادامه مطلب
Loading