فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دسته: مهدویت

شکل توبه

️ اولین قدم برای توبه احساس پشیمونیه یعنی شخص خودش بخواد پاک باشه و دیگه سمت گناه نره ابتدا حمام...

ادامه مطلب
Loading