فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دسته: وصیت نامه ها

وصیت نامه عباس بابايي

وصیت نامه اول : ( بسم االله الرحمن الرحيم ) همسرم ! راه خدا را انتخاب كن كه جز اين راه ديگري براي خوشبختي وجود ندارد . مليحه جان همانطوري كه ميداني احترام مادر واجب است . اگرانسان كوچكترين ناراحتي داشته باشد اولين كسي كه سخت...

ادامه مطلب
Loading