فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

از زمانی كه من تكليف شدم يك مرتبه نماز شبم ترك نشد

از زمانی كه من تكليف شدم يك مرتبه نماز شبم ترك نشد

از زمانی كه من تكليف شدم يك مرتبه نماز شبم ترك نشد .
ایشان يك ساعت قبل از اذان صبح از خواب بلند شده و نماز شب می خواندند و تلاوت قرآن داشتند و از خوف خدا گريه می كردند و آنقدر اشك می ريختند كه گريه های بلند بلند می کردند.

?آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی(ره)

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.