فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

به حقد و کینه ای که از این عکس بر علیه اسلام برداشت میشود دقت نمایید!

به حقد و کینه ای که از این عکس بر علیه اسلام برداشت میشود دقت نمایید!

?عکس اسلحه ی آن کافر عدو الله که برادران و خواهران مسلمان ما را در مسجد نیوزیلند شهید نمود .

?شعارهایی كە بر روی اسلحەاین کافر مهاجم بودند:

١-انتون لوندین پیترسون: دانش اموزی كە دو كودك مهاجر را در سوئد بە قتل رساند،

٢_الكساندر بیسونتی: سال ٢٠١٧ در كانادا در حملە بە یك مسجد ٦ نفر را بقتل رساند

٣_سكاندر بیرگ: یكی از رهبران البانی كە بر علیە امپراطوری عثمانی مبارزە كرد

٤_ انتونیو براگادین :افسر امریكایی كە قرارداد صلح را بر هم زد و افسر
تورك را كشت،

٥_چارلز مارتیل: فرماندە المانی كە در درگیری اندلوس مسلمانان را قتل عام كرد

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.