فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تفسیر روز پس خطاب به در

تفسیر روز  

پس خطاب به در

تفسیر روز

پس خطاب به درخت گفت «مباد که دیگر هرگز کسی از تو میوه خورَد » شاگردانش این را شنیدند
مَرقُس ۱۴ ۱۱

چرا عیسی چنین کرد؟ گناه درخت نبود که میوه‌ای نداشت، چرا که موسم انجیر نرسیده بود عیسی درخت انجیر را نفرین کرد تا نشانه‌ای باشد بر آنچه که قرار بود بر  اسرائیل، قوم یهود واقع شود عمل او هشداری بود به یهودیان انبیای عهد عتیق بارها اسرائیل را به درخت انجیر تشبیه کرده بودند (ارمیا ۸ ۱۳؛ ۲۹ ۱۷) اسرائیل از دور نیکو به نظر می‌آمد، یعنی پوشیده از «برگ» بود لیکن از نزدیک فاقد «میوۀ» عدالت بود از آن لحظه به بعد، هیچ کس هرگز بار دیگر از اسرائیل میوه‌ای نخواهد خورد، یعنی برکتی دریافت نخواهد کرد اسرائیل می‌بایست نور و برکتی برای اقوام جهان باشد به جای آن از لحاظ روحانی مُرده بود چرا که ثمرۀ روحانی نداشت و مانند درخت انجیر بی میوه شده بود درست همان گونه که عیسی باعث شد تا درخت انجیر خشک شود، چهل سال بعد، داوری خدا بر اورشلیم، پایتخت اسرائیل نازل گردید در سال ۷۰ میلادی این شهر تماما توسط لشگریان روم نابود گردید

تفسیر روز هفته مقدس

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.