فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تو صاحبِ امروزي ….

تو صاحبِ امروزي ….

تو صاحبِ امروزي ….??✝️?
خداوند نجات من است و روز ما تنها در تو اي خداوند فراهم كننده “نو” مي شود
تويي يهوه يري

تو صاحبِ لشكرهايي…..
خداوند اميدِ من است و پيروزي ما در خواست و اراده تو انجام مي شود
تويي يهوه شمه

تو صاحبِ زمين و آسماني……
خداوند ملجاي من است و فصلهاي زندگي ما در تو متحول مي شود
تويي يهوه صبايوت

تو صاحبْ، ملك الملوكي….
خداوند شاه شاهان من است و قدرت و حكمت ما در عدالت و فيض تو متبارك مي شود
تويي يهوه صدقينو

تو صاحبِ حياتي …..
خداوند درمان من است و سلامتي روح و جان ما در اقتدار و عظمت كبريايي تو كامل مي شود
تويي يهوه روفكه

مي پرستيمت و تنها نام تو را مي خوانيم
در نام عيسي مسيح با حمد و شكر گزاري .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.