فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

خداوندا زیبایی نامت روحم را جلال می‌دهد

خداوندا زیبایی نامت روحم را جلال می‌دهد

??خداوندا زیبایی نامت روحم را جلال می‌دهد و بزرگی عظمتت قلبم را آرام . ای پادشاه عالم تنها تو هستی که میتوانی غیر ممکن ها را ممکن و راه های سخت را آسان کنی. قلبهای ما را دریاب و ناراحتی های ما از وجودمان بیرون کن . خداوندا روح پر فیضت را چنان در وجودمان قرار بده که گوشهایمان جز خوبی نشنود و زبانمان غیر از خیر باز نشود و چشمانمان جز زیبای نبیند . خداوندا ما را از شیاطین و بدکاره ها محافظت کن و در پناه سلاطین خیر و نیکی نگه دار چرا که بنده ضعیف و پر از خطای تو هستیم . خداوندا در این سرزمین غریب حال برادران و خواهرانم را دریاب و مراد دلشان را عطا بفرما همانگونه که تو اراده میکنی نه به خواسته ما چراکه تو خود میدانی صلاح زندگی ما را . خداوندا به فکرمان جهش به قلبمان نرمش و به روحمان آرامش عطا بفرما . امین??

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.