فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

در ڪنج قفس پر زدنم را چہ ڪنم؟

در ڪنج قفس پر زدنم را چہ ڪنم؟

حسیــــن جانــــم❤️

در ڪنج قفس پر زدنم را چہ ڪنم؟

زنجیر اسارٺ بہ تنم را چہ ڪنم؟

رویاے حرم رفتنم آقا خوب اسٺ…

ڪابوس حرم نرفتنم را چہ ڪنم…؟

اللﮩـم عجـل لولیـڪ الفـرجــــ

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.