فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

سیح گفت اگر ایمان داشته باشید میتوانید کوهها را منتقل کنید!

سیح گفت اگر ایمان داشته باشید میتوانید کوهها را منتقل کنید!

??مسیح گفت اگر ایمان داشته باشید میتوانید کوهها را منتقل کنید ولی منتقل کردن کوهها و شکستن موانعی که ماننده صخره مستحکم جلوی موفقیت من و شما را گرفته اند با نهیب دادن و حرف زدن انجام نمیشود که نیاز باشد صدایمان را بالا ببریم و با جیغ و فریاد فرمان بدهیم تا کوهها بحرکت آیند .

باید ابتدا بــذر باورتان به کلام خدا را در دل کـوه مشکلاتتان بکـارید و آنرا با صبر آبیاری کنید تا رشـد کند. آنوقت در سکوت حیرت انگیزی به چشمتان شکستن صخره ها و بحرکت درآمدن کوهها بوسیله چکـش کلام خدا را خواهید دید.

بدون شک شکافته شـدن کـوه مشکلات تان منتظر روزی ست که بـاورتـان به انـدازه کافی رشـد کند. اشک ریختن وغصه خوردن برای رفع موانع بیفایده است. باید سخاوتمندانه در ایمانتان رشـد کنید ??

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.