فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

عبدمـــاتم زده ات بــازهوايی شده اسـت

عبدمـــاتم زده ات بــازهوايی شده اسـت

حسیـــــن جان ?

عبدمـــاتم زده ات بــازهوايی شده اسـت
ذکرشيرين لبش نوحه سرايی شده است

بی سبب نيست اگر گوشه چشمش شده خيس
شب‌جمعه ست دلش كرب و بلايی شده است‌

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.