فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ما از این خیمہ تمنــاے تو داریم حسین

ما از این خیمہ تمنــاے تو داریم حسین

ما از این خیمہ تمنــاے تو داریم حسین
از همین جا سر سوداے تو داریم حسین

هوس ڪرب و بلا هسٺ بہ دل بسم اله
چشم امیــد بہ امضاے تو داریم حسین

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.