فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

نامه اول یوحنا فصل ۳

نامه اول یوحنا فصل ۳

????نامه اول یوحنا فصل ۳
ترجمه قدیم
۱۸ ای فرزندان، محبت را به جا آریم نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی. ۱۹ و از این خواهیم دانست که از حق هستیم و دلهای خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت،
ترجمه شریف
۱۸ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود‌. ۱۹ پس ما می‌دانیم که تابعین حقیقت هستیم زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می‌دهد‌.
ترجمه تفسیری
۱۸ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط زبانی باشد، بلکه می‌باید در عمل نیز آن را نشان دهیم. ۱۹ آنگاه خواهیم دانست که مسیحیانی واقعی هستیم، و وجدانمان نیز آسوده خواهد بود. ??

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.