فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

نسيه ممنوع حتي بشما دوست عزيز

نسيه ممنوع حتي بشما دوست عزيز

??✝️?
نسيه ممنوع حتي بشما دوست عزيز :

مبادا روزی بخـود بیاییم و ببینیم فرصت های زندگی امـروز را به فــردا هـایی قرض داده ایم که هرگز نیامدند. مبادا نـقدهای حیات امروزمان را به وعـده های سرخـرمـنی نسـیه داده ایم که بیشـتر شـبـیـه فـیـلم های تخیلی مخصوص کودکان است زندگی به شــرط زندگی یعنی : نــه برای زندگی امروزت فرصتهای فــردا را قــرض کنی و نه برای زندگی فردایت فرصتهای امروز را نــسـیه بـدهـی.. بلکه همین امروز را نــقد نــقد نــقد به شــب برســانـی و حساب و کتـابـش را کاملا ببندی و با جسارت و شهامت به کاسبان و دلالان وعـده های پـوچ و تو خالی بگـویـی :
” زندگی ام نســیه داده نمیـشود حتی بـشما دوست عزیز ”
مبادا سال تمام شـود و آخر سال بگویی : موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شـد و ما هنوز نجات نیافتیم ( یـا بعبارتی ما هنوز زندگی نکردیم ) . ارمیاء ۸ : ۲۰ .

زندگی نـقـد یعنی همین حالا بروی پای آینه بخودت نگاه کنی و لبخند بزنی و با اعتماد بنفس بگویی میخوام زندگی ام را خودم زندگی کنم و لبخند بزنی و بگویی این هم اولین نشانه جـدی بودن تصمیـم من است .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.