فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

واجبات حج ، هفت چیز می باشند:

واجبات حج ،  هفت چیز می باشند:

? واجبات حج، هفت چیز می باشند ?

۱⃣احرام بستن در یکی از میقاتهای زمانی و مکانی حج.

۲⃣وقوف در عرفه بعد از زوال تا بعد از غروب آفتاب.

۳⃣ مبیت در مزدلفه در شب دهم ذی الحجه.

۴⃣رمی جمره عقبه ورمی جمرات ثلاثه در ایام التشریق.

۵⃣مبیت در منا در ایام تشریق .

۶⃣طواف وداع وخدا حافظی از کعبه مکرمه .

۷⃣اجتناب وخودداری از محرمات احرام.

تذکر:
حاجی اگر یکی از این واجبات را ترک نماید حجش صحیح می باشد ولی بر وی دم لازم می شود وبه دم جبران می شود.
بخلاف ارکان حج اگر ترک شوند حجش فاسد و باطل می شود و هم به دم جبران نمی شود.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.