فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

وقتی میگویم مسیحی هستم…

وقتی میگویم مسیحی هستم…

???وقتی میگویم مسیحی هستم: داد نمیزنم که مقدسم.بلکه زمزمه میکنم که گم شده بودم و حال یافت شدم و آمرزیده گشتم.

?وقتی میگویم مسیحی هستم: متکبرانه آن را اعلام نمیکنم بلکه فقط معترفم که میلغزم و نیازمندم تا مسیح مرا هدایتم کند.

?وقتی میگویم مسیحی هستم:تلاش ندارم تا قدرتم را ثابت کنم.بلکه فقط اعتراف میکنم که ضعیفم و برای ادامه حیات به قدرت مسیح نیاز دارم.

?وقتی میگویم مسیحی هستم:به افتخاراتم فخر نمیکنم بلکه شکستهای خود را میپذیرم.و اعلام میکنم تا نیاز دارم خدا رسواییها و شکستهای مرا باسازی کند.

?وقتی میگویم مسیحی هستم: ادعا نمیکنم که کاملم.بلکه فاش میگویم:که عریانم. ولی با این حال خدا مرا ارزشمند میداند و مرا میپوشاند.

?وقتی میگویم مسیحی هستم:هنوز زخم درد را در وجود خود احساس میکنم همان ناله هایی که در سینه من است اما اعلام میکنم که بر نام او توکل کرده ام.

?وقتی میگویم مسیحی هستم:منظورم این نیست که از تو پاکترم.بلکه اعتراف دارم گنهکاری بیش نیستم.که فیض نیکوی خدا را دریافت میکنم.??

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.