فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

چراکه نه با آنها به ماه رسیدی و نه با ما به خدا….

چراکه نه با آنها به ماه رسیدی و نه با ما به خدا….

?روزی شیخ طاهر بن عاشور رحمه الله وسط حلقه شاگردان داشت به آنها صحيح بخاری درس می‌داد ، که شخصی بر آنها وارد شد ، رو به شیخ طاهر کرد و گفت : مردم در غرب به ماه و مریخ رسیدند تو هنوز اینجا نشسته‌ای احادیث بخاری را شرح می‌دهی؟

شيخ طاهر فرمود : ایراد این موضوع چیست؟ از چه چیزش تعجب کرده‌ای؟ مخلوقی از مخلوقات خداوند به مخلوقی دیگر رسیده است ولی ما هدف بزرگتری داریم و میخواهیم به خالق برسیم ، اما آیا تو می‌دانی که این وسط فقط تو درمانده و مفلسی؟
چراکه نه با آنها به ماه رسیدی و نه با ما به خدا….

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.