فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

✝️روز مقدس مــادر مبــارک

✝️روز مقدس مــادر مبــارک

??✝️?
روز مقدس مــادر مبــارک بــاد.

خداوند میگویـد : مثل کسیکه مادرش او را تسلی دهد همچنین من شما را تسلی خواهم داد.
اشعیاء ۶۶ : ۱۳
.
چـه افتخار عظیمی ست وقتی خـدا میخواهد اوج تسلی دادنش را نشان دهد از هویت تسلی بخش مادر نمونه میآورد و میگوید برای شناخت عمق و درک نوع تــسلی که من بعنوان پــدر آسمانی میخواهم بـشما بـدهم به نوع تــسلی که یک مادر زمینی به فرزندش میدهد نگاه کنید زیرا من دقیقا مثل هـمان شــما را تسلی خواهم داد .
.
قسمت باشکوه تر اینست کـه طبق دوم قرنتیان ۱ : ۳ خــدا پــدر جمیع تسلیات است و همواره بعنوان پــدر آسمانی شناخته شده و حالا همین پــدر آسمانی جمیع تسلی ها دقیقا مانند هویت تسلی بخش یک مادر زمینی تسلی میبخشد و این نـشان میدهد که نقش تسلی مــادرانــه در صحنه خلقت خدا و ملکوت او چقدر مهم و معتـبر و ارزشمند است .

خدا همه مادرانیکه هستند را در خوشی و سلامتی الهی مبارک بسازد و روح همه مادرانیکه آسمانی شده اند را شادمان گرداند . روز مـادر بر همه مـادران عزیز و ارجمند مبارک باد .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.