فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

?وقتی بیاموزیم آنگونه که عیسی به ما یاد داد دعا کنیم …

?وقتی بیاموزیم آنگونه که عیسی به ما یاد داد دعا کنیم …

?وقتی بیاموزیم آنگونه که عیسی به ما یاد داد دعا کنیم …
خواهیم آموخت که چگونه مانند عیسی زندگی کنیم.

?وقتی در زندگی ملکوت خدا برای ما بالاتر از هر چیز دیگری باشد
, آنوقت در همه وقت دعا خواهیم کرد.

?تا زمانی که درخواست هایمان مهمتر از اراده خدا باشند,خواهیم لغزید
و ملاک و معیار ما ساعت هایی خواهد بود که در دعا می گذرانیم.

?در حالی که خدا ساعتی بر دست خود ندارد تا ببیند ما چه مقدار از وقت خود را در دعا صرف نمودیم.

?خدا در پی این است که در هر لحظه از روز، خداوند زندگی ما باشد.?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.