فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

مبارزه بانفس

مبارزه بانفس

?حضرت آیت الله حق شناس(ره)

مبارزه بانفس
دشوارتر از مبارزه باشیطان است.
در این مبارزه همواره باید خدا را
در سحر گاهان صدابزنید
واز او کمک بخواهید
پس بلند شو برای نماز شب داداش جون

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.