فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

مرده گان خطرات آن جهان را وحشتناکتر از آنچه می ترسیدند یافتند

مرده گان خطرات آن جهان را وحشتناکتر از آنچه می ترسیدند یافتند

?حضرت علی علیه السلام:

مرده گان خطرات آن جهان را وحشتناکتر از آنچه می ترسیدند یافتند و نشانه های آن را بزرگتر از آنچه می پنداشتند مشاهده کردند

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.