فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

هرکسی لقمه ای از روغن شحم بخورد…

هرکسی لقمه ای از روغن شحم بخورد…

? امام صادق ع: هرکسی لقمه ای از روغن شحم بخورد همان مقدار بیماری ازبدن او خارج می شود.

? باتوجه به اهمیت این روایت نبایداز این گنج سلامتی غافل شد.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.