فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ﺁﻥ ﻛﺲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﺸﻮﺩ

ﺁﻥ ﻛﺲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﺸﻮﺩ

? پیامبر‌ اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌) :

✍ ﺁﻥ ﻛﺲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﺸﻮﺩ:
۱⃣ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻃﻠﺐ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﺑﻰ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ،
۲⃣ ﻭ ﺁﻥ ﻛﺲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻓﺰﻭﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖ،
۳⃣ ﻭ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻟﻰ،
۴⃣ ﻭ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺑﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

? تحف العقول

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.