فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر میچرخاندند …

دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر میچرخاندند …

دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر میچرخاندند و مردم هل هله میکردند ، هنگام چرخاندن ، نگهبان از دزد پرسید سخت میگذرد؟

دزد گفت: حلوا را که خوردم ، الاغ را که سوارم ، مردم هم شادند ، چه از این بهتر ؟

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.