فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

نیم ساعت پیش ، خدا را دیدم!

نیم ساعت پیش ، خدا را دیدم!

نیم ساعت پیش ، خدا را دیدم قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش سرفه‌کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد ، آواز که خواند ، تازه فهمیدم پدرم را با او  اشتباهی گرفته‌ام …

حسین پناهی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.