فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

الگوی کار حزبی در حزب جمهوری چه بود؟

الگوی کار حزبی در حزب جمهوری چه بود؟

رهبرانقلاب «حزب این است كه مجموعه‌ای از صاحبان فكر سیاسی یا اعتقادی و یا ایمانی می‌نشینند و تشكّلی درست می‌كنند و میان خودشان و آحاد مردم كانال كشی می‌كنند و مردمی را با خودشان همراه می‌كنند، تا فكر خود را به آنها برسانند
كانون‌های حزبی تشكیل می‌شود، هسته‌های حزبی تشكیل می‌شود، سلّول‌های حزبی تشكیل می‌شود و اینها در این مركز می‌نشینند و افكاری را كه خودشان به آن اعتقاد دارند و پای آن ایستاده‌اند چه فكر سیاسی، چه فكر غیرسیاسی، چه فكر دینی، چه فكر غیردینی در این كانال‌ها می‌ریزند و این افكار به تک‌تک افراد می‌رسد و آن مردمی كه اینها را قبول می‌كنند، با اینها پیوند پیدا می‌كنند
به نظر من، این سبك تحزّب، منطقی است حزب جمهوری اسلامی بر این اساس تشكیل شده بود و البته چنین چیزی الآن در كشور ما نیست شاید به شكل خیلی ناقصش یكی، دو نمونه در گوشه و كنار پیدا شود؛ اما بعد از «حزب جمهوری اسلامی» كه ما تعطیلش كردیم دیگر چنین چیزی را به این شكل من سراغ ندارم » ۱۳۷۷ ۱۲ ۰۴

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.