فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ای عزیز دیری‌ست که از روی دل

ای عزیز
دیری‌ست که از روی دل

ای عزیز
دیری‌ست که از روی دل آرای تو دوریم
محتاج بیان نیستکه مشتاق حضوریم

ای مرغ آشیان وفا خوش خبر بیا
با ارمغان قول و غزل از سفر بیا
پیک امید باش و پیام آور بهار
همراه بوی گل چو نسیم سحر بیا
زان خرمن شکفته ی جانهای آتشین
برگیر خوشه ای و چو گل شعله ور بیا
دوشت به خواب دیدم و گفتم آمدی
ای خوشترین خوش آمده بار دگر بیا
درخاک وخون تپیدن این پهلوان ببین
سیمرغ را خبر کن و چون زال زر بیا
ما هر دو دوستان قدیمیم ای عزیز
این صبر تا نرفته زکف چون ظفر بیا

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.