فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

رهبر انقلاب اینترنت یکی از

رهبر انقلاب
اینترنت یکی از

رهبر انقلاب
اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک اینترنت الان مثل یک جریان افسار گسیخته است این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده اش کو؟ بگوید سفارش کرده ایم آهنگر قلاده را بسازد
فضای مجازی رسانه

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.