فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

اینجا ڪہ آمدم چقدر غصہ و غم اسٺ

اینجا ڪہ آمدم چقدر غصہ و غم اسٺ

اینجا ڪہ آمدم چقدر غصہ و غم اسٺ
آقا نیا ڪہ ڪوفہ پر از درد و ماتم اسٺ

بوے جدایے تو و زینبس رسیده اسٺ
نقاش شهر عڪس سرٺ را ڪشیده اسٺ

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.