فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

با خواهش نفسانی خود

با خواهش نفسانی خود

با خواهش نفسانی
خود ، یکسره لج کن

با دیده ی تر، ذکر
توسل به حجج کن

خواهی که دراین ماه
شود حق ز تو راضی

با هر نفس روزه
دعـا بهر فرج کــن

?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.