فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

به جز هوای تو و شانه های آرامت

به جز هوای تو و شانه های آرامت

?به جز هوای تو و شانه های آرامت
برای گریه مگر جای دیگری هم هست؟

بیا و با نفس روشنت به مرده دلان
بباوران که مسیحای دیگری هم هست

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.