فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

به منتظرانی که دلتنگ آقا امام زمان شده اند توصیه میکنم

به منتظرانی که دلتنگ آقا امام زمان شده اند توصیه میکنم

?به منتظرانی که دلتنگ آقا امام زمان شده اند توصیه میکنم این توقیع (نامه) را در جایی خلوت بخوانید و با حالت خاص و توجهی خاص در متن آن دقت کنید آنوقت ببینید چه حالی اشکبار به شما دست میدهد.

غریبه نیست❗️نامه امام زمان به ماست

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.