فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

بیا مرا کنار خود مقیّدِ اصول کن

بیا مرا کنار خود مقیّدِ اصول کن

?مهـدی جـان…

?بیا مرا کنار خود مقیّدِ اصول کن
?تو آیه آیه حاضری به قلب من نزول کن

?من از تو مینویسم و فقط بحق مادرت
?سه شنبه های جمکرانی مرا قبول کن

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.