فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

جمعه ها بغض من انگار گلوگیرتر است!

جمعه ها بغض من انگار گلوگیرتر است!

جمعه ها بغض من انگار گلوگیرتر است?
فکر و ذهنم،به تو و چشم تو درگیرتر است

مثل هر جمعه دلم حس عجیبی دارد?
حس دیدار تو این جمعه کمی بیشتر است..

بازهم جمعه تمام شد و نیامدی?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.