فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

حتی لحظه ای ذلت بدون او بودن را تحمل نمیکردیم

حتی لحظه ای ذلت بدون او بودن را تحمل نمیکردیم

اگر لذت امام زمان را
اگر لذت با او بودن را
اگر لذت عشق او را
اگر لذت دعا برای فرج او را
اگر لذت ظهور را میدانستیم

حتی لحظه ای ذلت بدون او بودن را تحمل نمیکردیم

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.