فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

من اگرمنتظرم…

من اگرمنتظرم…

بغض خود را وسط سینه فشردم بی تو
جمعه ها راهمه را بس که شمردم بی تو

سالها میشودازخویش سوالی دارم
من اگرمنتظرم..ازچه نمردم بی تو؟

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.