فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

هوای دلتنگیه…

هوای دلتنگیه…

?هوا
هوای دلتنگیه
هوا…
هوای بغض های نشکسته اس
هوا…
هوای دل مادرته … دل همسرته ….
دلمون بدجور تنگته سید….
این هوا عطر خاصی توش پیچیده …
هوای شهر منتظر اومدنته….

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.