فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

❤️گرنیایی تاقیامت انتظارت می ڪشم

❤️گرنیایی تاقیامت انتظارت می ڪشم

?

گرنیایی تاقیامت انتظارت می ڪشم

منت عشق ازنگاہ پرشرارت می ڪشم

ناز چندین سالہ چشم خمارت می ڪشم

تا نفس باقیست اینجا انتظارت می ڪشم

?تعجیل درفرج پنج صلوات?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.