فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

??بہ صفایٺ قسم گل نرگس

??بہ صفایٺ قسم گل نرگس

??بہ صفایٺ قسم گل نرگس

جز تو هر گل ڪه دیده ام خار اسٺ

??روشنے بخش دیده ام مهدے

بے تو عالم بہ چشم من تار اسٺ

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.