فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

انگلیس در اکثر بخش های نظامی از ایران ضعیف تر است

انگلیس در اکثر بخش های نظامی از ایران ضعیف تر است

? اکسپرس: انگلیس در اکثر بخش های نظامی از ایران ضعیف تر است

? نشریه اکسپرس انگلیس نوشت: پایگاه اینترنتی ”گلوبال فر پاور“ با بررسی و مقایسه قدرت نظامی ایران و انگلیس بر اساس شاخص خاص خود به این نتیجه رسید که انگلیس از نظر نیروی انسانی، قدرت زمینی و دریایی و منابع نفتی، از ایران عقب تر است.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.