فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

در زمان یکی از شاهان، شایعه شد که شاه مرده

در زمان یکی از شاهان، شایعه شد که شاه مرده

در زمان یکی از شاهان، شایعه شد که شاه مرده.
شاه به عواملش دستور پیگیری داد که کسی که شایعه را درست کرده پیدا کنند.پس از جستجو، به عامل شایعه پراکنی که یک پیرزن بود رسیدند.، و نزد پادشاه بردند.پادشاه به پیرزن گفت ، چرا شایعه مرگ من را درست کردی، در حالی که من زنده ام.

پیرزن گفت من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما دارفانی را وداع گفته اید.
چون هرکسی هرکاری که بخواهد انجام میدهد، قاضی رشوه میگیرد و داروغه از همه باج خواهی میکند و به همه زور میگوید، کاسبها هم کم فروشی و گران فروشی میکنند .

هیچ دادخواهی هم پیدا نميشود
هیچکس بفکر مردم نیست
مردم کاملا به حال خود رها شده اند،لاجرم حدس زدم پس شما مرده اید که وضع مملکت اینطور شده.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.