فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

روبرتو مارونی وزیر وقت کشور ایتالیا

روبرتو مارونی وزیر وقت کشور ایتالیا

?روبرتو مارونی وزیر وقت کشور ایتالیا در پاسخ به طرفداران قانون منع حجاب :

?چطور از من انتظار دارید قانون منع حجاب را اجرا کنم در حالی که مریم مقدس در تمام تصاویرش حجاب دارد

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.