فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

«مرگ تصادفی یک آنارشیست»

«مرگ تصادفی یک آنارشیست»

اونا انقلاب می‌خوان، ما بهشون اصلاحات می‌دیم، اصلاحات بی‌شمار.
اصلا تو اصلاحات غرقشون می‌کنیم.
یا درواقع اونا رو تو وعده و وعید اصلاحات غرق می‌کنیم، چون حتی اصلاحات واقعی رو هم هرگز به اونا نمی‌دیم

«مرگ تصادفی یک آنارشیست»

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.