فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تمام جانم ، با او لرزید…

تمام جانم ، با او لرزید…

باز لرزید…
تمام جانم ، با او لرزید…

با او که کودکش را
زیر آوار جستجو می کرد
با او که صدای نفس‌های مادرش را
هنوز می‌شنید

با او که
پدر را میان سنگ‌ها
جستجو می‌کرد
تمام روحم؛ جسمم جانم، لرزید..

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.