فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

خدایا تو را شکر میكنم

خدایا تو را شکر میكنم

بیایید در همه ی شرایط زندگی از خدا تشکر کنیم. بیایید این شکر گزاری را به صورت یک آگاهي و نيروب بالقوه دراوریم. در هر گام و هر کار،خدا را شکر کنیم حتی در میان ترس ونومیدی، تشویش و اضطراب،نومیدی و افسردگی بگذاریم که این کلمات از اعماق قلبمان برخیزد :
“خدایا متشکرم،خدایا تو را شکر میكنم”
و آنگاه از آرامشی شگفت انگیز لبریز خواهیم شد.
وقتی که در تمام اوقات تلخ یا شیرین از خدا تشکر کنیم،نردبانی از ايمان و آگاهی برای خود میسازیم که ما را به قله ی آرامش رهنمون خواهد کرد. زماني كه در آرامش ساكنيم هيچ طوفاني قادر نخواهد بود ما را از هم بپاشد.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.