فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

درب آرزوهایم راقفل کردی؟

درب آرزوهایم راقفل کردی؟

با دلخوري به خدا گفتم :
درب آرزوهایم راقفل کردی
و كليد را هم  پیش خودت نگه داشت

خدا لبخندی زد و گفت:
همهٔ عشقم این است که به هوای این
کلید هم که شده گاهی به من سر میزنی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.