فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

در اتاق خصوصی ‌موسی‌بن‌جعفر سه چیز بود

در اتاق خصوصی ‌موسی‌بن‌جعفر سه چیز بود

امام کاظم علیه‌السلام و مبارزه با زره تقیه
?در اتاق خصوصی ‌موسی‌بن‌جعفر سه چیز بود: شمشیر و لباس خشن و ‌قرآن… ببینید چه چیز سمبلیک و چه نشانه‌ی زیبائی است

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.