فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

من را مستبد بدانید ، مرا دیکتاتور بنامید ، باز هم حکم میکنم …

من را مستبد بدانید ، مرا دیکتاتور بنامید ، باز هم حکم میکنم …

من را مستبد بدانید ، مرا دیکتاتور بنامید ، باز هم حکم میکنم …
برای نجات و سعادت ملت ایران التماس نمیکنم ، بلکه حکم میکنم
برای نجات فرزندانتان از ابله و وبا و بیماری ، حکم میکنم
برای زدودن جهل و خرافات و بیسوادی ، حکم میکنم
برای رساندن ایران به جایگاه شایسته اش در جهان ، حکم میکنم
برای آسایش و پیشرفت و رفاه همه ایرانیان ، حکم میکنم
برای باسواد شدن و دستیابی به دانش و بینش ، حکم میکنم
برای نجات جان شما از دست راهزنان و دزدان ، حکم میکنم
برای نجات ایران از تجزیه و برای یکپارچگی میهن ، حکم میکنم
برای کوتاه کردن دست انگلیس و روسیه ، از مال و جان و ناموستان، حکم میکنم
برای نجات افکارتان از چنگ خرافات آخوندی ، حکم میکنم
مرا مستبد بدانید ، ولی باز هم من حکم میکنم
برای داشتن ایرانی متمدن و پیشرفته و قدرتمند ، حکم میکنم
برای ساختن دبستان و دانشگاه و راه آهن و کارخانه ، حکم میکنم
برای آزاد ساختن دست زنان ازچادربرای استقلال آنها ،حکم میکنم
هر تهمتی را به جان میخرم ،مستبد و قلدر و دیکتاتور میگردم ، اما…
برای سربلندی و بزرگی و شکوه ایران و احترام و قدرت ایرانی التماس که نه ،هم حکم میکنم…

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.