فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

همہ ڪارهاے عالم “اصلاح” مےشود اگر…

همہ ڪارهاے عالم “اصلاح” مےشود اگر…

سخن اما ملکوتی :

?شیخ رجب علے خیاط :

☝️اگر ما به قدر “ترسیدن”

از یڪ “عقرب” از✨ “خدا”✨ بترسیم

همہ ڪارهاے عالم “اصلاح” مےشود .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.