فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

گر بداند لذت جان باختن در راه عشق

گر بداند لذت جان باختن در راه عشق

گر بداند لذت جان باختن در راه عشق
هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را

عشق داند تا چه آسایش بود در ترک جان
ذوق این معنی نباشد عقل دوراندیش را

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.